Pantbanker

Pantbanker hjälper dig att låna pengar utan säkerhet. Du överlämnar ett föremål som du vill låna på. När lånet förfaller kan du välja mellan att lösa lånet och få tillbaka dina saker eller låta pantbanken ta över sakerna. Du riskerar inte att stå i skuld till banken om du inte kan lösa lånet. Lånet regleras genom pantbanken försäljer saken på auktion.

En annan fördel med pantbankerna är att om sakerna inbringar mer pengar än vad lånet är på betalar pantbankerna överskottet till den som lämnat in föremålen. Om sakerna säljs till ett lägre värde än som motsvarar lånet så tar pantbankerna förlusten.

Den som lånar pengar genom pantbanker tar ingen risk. Risken den tar pantbanker hand om.

Så här fungerar pantbanker

Om du har ett värdeföremål, allt från konst till smycken, så kan du lämna in föremålet hos en pantbank och få låna på sakerna. Pantbankerna värderar föremålet och lånar ut en rimlig summa pengar. Pengarna kan du få inom fem minuter, varierar lite mellan pantbankerna.

Om du inte kan lösa lånet så säljer pantbanken föremålet på speciella auktioner.

Väljer du att lösa lånet får du betala tillbaka lika mycket som du lånet plus ränta.

Lånetiden

Den vanligaste lånetiden är fyra månader. Det går att förlänga lånetiden ytterliggare fyra månader om du betalar ränta och expeditionsavgift för det första lånet, vid förlängningen av lånet. Det blir ett nytt lån.

Ränta

Räntan varierar från pantbank till pantbank. Kan därför vara bra att jämföra vilken pantbank som har lägst ränta, om det finns flera pantbanker i det området som du bor i.

De flesta pantbanker uppger inte räntan på sina hemsidor. Det tycks dock vara vanligt med en ränta 3,5% per månad, det motsvarar en årsränta på 42%.

Vem får låna via pantbanker?

Alla som är 18 år eller äldre och som har ett giltigt legitimation får låna. För vissa prylar kan det krävas att linlämnaren visar upp kvitto för prylen. Detta beror på att en del mindre nogräknade personer tar för sig av andras egendom och försöker få pengar för prylarna genom pantbankerna.

Lagen ställer därför krav på att pantbanker gör sitt yttersta, så att de inte befattar sig med stöldgods.

Kreditkontroll

Vid ett vanligt banklån gör banker en kreditkontroll. Pantbanker kräver pant för att låna ut pengar, vilket gör att de inte tar någon kreditupplysning. Det spelar därför ingen roll om du har flera kreditanmärkningar eller har stora skulder. Det är värdet på föremålet som du vill låna på som avgör om du får låna.

Pantbanker i tiden

Pantbanker blir allt mer populärare som låneform. Pantbankerna får hela tiden allt fler kunder, och det är inte bara personer med höga skulder som lånar.

Det som är positivt med pantbanker är att det är få som inte klara av att betala tillbaka. Hela 95% av de som lånar löser sina lån. Detta trots att det inte finns något krav på att betala tillbaka lånet.